Nasz projekt badawczo-rozwojowy

Prace badawcze i rozwojowe w zakresie innowacyjnej metody zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem automatyzacji i robotyzacji procesów

 

DPC Polska Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „Prace badawcze i rozwojowe w zakresie innowacyjnej metody zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem automatyzacji i robotyzacji procesów”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

 

Celem projektu jest transfer wiedzy z jednostki naukowej Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK) posiadającej kategorię naukową A do przedsiębiorcy – firmy DPC Polska sp. z o.o. Przedmiotem projektu jest zbudowanie prototypu rozwiązania klasy RPA (Robotic Process Automation – zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych) składającego się z wirtualnego robota (software robot, robot działający jako program komputerowy) i środowiska, w którym robot będzie tworzony, uruchamiany, uczony, testowany i nadzorowany.

 

W efekcie realizacji projektu zostanie opracowany innowacyjny produkt prototypu środowiska robotów Guardian z wbudowanymi elementami sztucznej inteligencji pozwalającymi na przetwarzanie danych wejściowych przy pomocy metod uczenia maszynowego. Opracowany na podstawie prac badawczych produkt – system robotów , współpracujących w ramach platformy Guardian, zostanie wdrożony do działalności gospodarczej DPC Polska.

 

Całkowita wartość projektu: 3 540 970,72 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 636 756,20 PLN