4 kroki strategicznego podejścia do Lean

Większość kojarzy Lean z systemem produkcji, który wypracowała i spopularyzowała Toyota. Ale tak naprawdę na Lean można oprzeć całą strategię rozwoju biznesu.

Rozwiązanie w postaci Toyota Production System (TPS) było zaledwie zalążkiem rozwoju myślenia o procesach wewnątrz organizacji. Takim, które skupia się na identyfikowaniu marnotrawstwa i zastępowania go wartością. Oczywiście, poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników uczestniczących w procesie oraz wsparcie liderów. Tak, najprościej rzecz ujmując, można zdefiniować pojęcie „Lean” jako metodologię zarządzania procesem bądź podejście, które ma na celu poprawę jego efektywności.

 

Strategiczna zmiana

Znaczącą zmianę przyniosła książka, która ukazała się w połowie 2017 roku – „The Lean Strategy”, czwórki autorów: Michaela Balle’a, Daniela Jonesa, Jacquesa Chaize i Oresta Flume’a. Nieco wcześniej, na łamach bostońskiego „Harvard Business Review”, ukazał się artykuł  Davida Collinsa, szefa China Manufacturing Consultans (CMC), pod tym samym tytułem – „Lean Strategy”.

Co to oznacza w praktyce? Zacznijmy od samej strategii. Pojęcie to wywodzi się od greckich słów stratós („armia”) i ágein („dowodzić”). Nie od dziś zaś biznes wzoruje się na klasykach wojskowości oraz strategicznych decyzjach i taktykach sprawdzonych w bojach. Strategia jest zatem dalekosiężnym, przemyślanym planem działania, skupionym na zwyciężaniu. W naszym przypadku takim zwycięstwem będzie osiągniecie przewagi konkurencyjnej. Jej źródłem zaś będzie oszczędność – wyższa niż gdzie indziej efektywność procesów.

Wiemy już, że stosując podejście Lean, można eliminować marnotrawstwa i w ich miejsce wprowadzać lepsze rozwiązania. Dzięki temu – zwiększać wartość dodaną w procesach. Nie ma tu znaczenia, z jakiego rodzaju organizacją mamy do czynienia. Bez względu na wielkość, sektor rynku, doświadczenie – w każdej z nich znajdzie zastosowanie „skrojone na miarę” strategiczne podejście w duchu Lean. W czasach rosnącej konkurencyjności produktów i usług, takie podejście staje się źródłem zwycięstw rynkowych.

 

Autorskie podejście do wygrywania na rynku

Firma DPC Polska, na bazie wieloletnich doświadczeń, opracowała własny model Strategii Lean – budowania kultury uczenia się (Learning Culture). Celem jest stworzenie  organizacji wysokoefektywnej, a cały model opiera się na 4 krokach:

  1. Refleksja Strategiczna. Polega na dokonaniu parafrazy oczekiwań klienta; w tym kroku konsultanci wraz z zarządem firmy, określają taktykę – w jaki sposób firma ma wygrywać na rynku.
  2. Ocena Potencjału. Osiąga się porozumienie co do aktualnego poziomu efektywności procesów (poprzez: zbudowanie architektury procesów, transfer wiedzy i audyt procesów, zwieńczone wnioskami i rekomendacjami).
  3. Kierunki Rozwoju. W nawiązaniu do oczekiwań klienta, opracowanej taktyki firmy i zdefiniowanego potencjału (a więc 1. i 2. kroku), określa się sposób rozwoju całej firmy.
  4. Wdrożenie i Utrzymanie Zmian. W ostatnim kroku następuje wdrożenie standardów: procesu, przywództwa (zarządzania) oraz doskonalenia. Taki stan określa się Kultura Uczenia Się, Learning Culture. Cel zostaje osiągnięty, a nowe standardy są trwałe.

Przechodząc przez 4 kroki Strategii Lean angażujemy pracowników z każdego szczebla organizacji w proces ciągłego uczenia się i kwestionowania statusu quo, myślenie kategoriami wartości dodanej pozwala budować trwałą przewagę konkurencyjną.

Pracownicy, Liderzy, Menedżerowie doskonale rozumieją strategię firmy oraz swoją rolę w organizacji, co pozwala im budować wzorce w oparciu o postawy jakie reprezentują.

***

Lean jest metodologią wypracowaną  przez Toyotę, ale to strategiczne podejście daje gwarancję trwałej zmiany, wdrożenia kultury uczenia się. Jej walorem jest zaangażowanie pracowników, którzy sami rozwijają się wraz z całą organizacją. Firma dzięki takim ciągłym zmianom, zyskuje przewagę rynkową. Wygrywa dzięki strategicznemu myśleniu o biznesie.