Innowacja dzięki kulturze organizacyjnej

O innowacji zwykle myślimy w kontekście rozwiązań technologicznych. Tymczasem praktyka biznesowa wskazuje, że to w kulturze organizacyjnej i postawie człowieka tkwi źródło sukcesu — technologia może być jedynie narzędziem wspierającym.

Zrozumienie tego zjawiska ułatwi przyjrzenie się dużym inwestycjom infrastrukturalnym. Szybko dojdziemy do przekonania, że terminowe ich wykonanie najbardziej zależy od sprawnego planowania i realizacji procesów. Te zaś składają się na wykonanie całego przedsięwzięcia. Łatwo też przyjdzie nam uznać, że tylko wypracowane standardy działań mogą przynieść sukces. Przekazanie polecenia w dół bez wskazówek oraz wiedzy pracowników, jak zadanie wykonać, może wprowadzić jedynie chaos. Koszty i ryzyko są zbyt duże, aby pozwolić sobie na takie podejście.

Znakomitym przykładem może być rozbudowa warszawskiego metra, rozpoczęte niedawno na dużą skalę inwestycje w infrastrukturę kolejową, a jeszcze lepiej — trwająca nadal potężna inwestycja w Londynie. Jej koszt to 15 mld funtów, a cel to połączenie 3 dzielnic stolicy Wielkiej Brytanii z nową siecią kolejową i największym lotniskiem, Heathrow. Mimo olbrzymiego rozmachu i wiążących się z tym niebezpieczeństw, inwestycja przebiega pomyślnie. Oczywiście — innowacje technologiczne mocno ją wspierają. Ale nowoczesne maszyny i narzędzia IT co najwyżej wspierają przedsięwzięcie. Kluczowa rola należy do ludzi i ich postaw.

Warunki sprzyjające realizacji inwestycji można sprowadzić do trzech filarów, na których opiera się sukces londyńskiego Crossrail:
— współpraca (innowatorzy—liderzy angażują się w każdy proces, jednak nie po to, żeby poprawiać je, lecz inspirować pracowników bezpośrednio zaangażowanych w dany odcinek inwestycji; dzięki temu stworzono sieć „mistrzów innowacji” oraz procedury wymiany doświadczeń i warsztaty sprzyjające wypracowywaniu innowacji);

— kultura (zbudowano taką kulturę organizacyjną, która sprzyja otwartości pracowników i poszukiwaniu rozwiązań; to właśnie learning culture — nieustanne uczenie się; kultura ta z czasem przeniknęła całą organizację, a świadomość pracowników, że mogą wnosić unikatowe rozwiązania, wzmacnia ich zaangażowanie);
— wymiana (uruchomiono platformę, która gromadzi i udostępnia wyzwania i pomysły; wspiera też cyfrowo wypracowywanie rozwiązań, dzięki technologiom big data — gromadzeniu i przetwarzaniu zbiorów danych).

***
Dyscyplina wcale nie wiąże się z cięższą pracą, wręcz przeciwnie. Polega bowiem na zaplanowanych i ustandaryzowanych działaniach. Takich, które mają minimalizować marnotrawstwa. Tym samym więc wiążą się z dogodnym dla uczestników procesu schematem działań. Same jednak się wytworzą. Jak można się domyślać, jedynie zaangażowanie wszystkich ludzi w trwałą zmianę przynosi wymierne korzyści. Otrzymują kompetencje i wpływ na proces, ale też wymagana jest odwaga do podważania stanu obecnego i eksperymentowania — po to, żeby wypracować jeszcze lepsze rozwiązania.

Przykład realizacji Crossrail: tutaj.