Patologiczna postawa lidera a jakość procesów

Zbudowanie kultury organizacyjnej, dzięki której pracownicy będą zaangażowani w doskonalenie procesów, nie jest możliwe bez właściwej postawy przywódców i liderów. Tymczasem od ich patologicznych zachowań roi się w każdej firmie.

Heidi Grant, amerykańska badaczka związana z Uniwersytetem Columbia, autorka głośnej książki „No One Understands You and What to Do About It” przekonuje, że przeszło połowa pracowników doświadczyło znieważenia i patologicznych relacji z przełożonym.

To nie ja, to inni

Jednocześnie zaledwie 1% ludzi deklaruje, że sami dopuścili się takich zachowań. Co więcej, w większości przypadków — uważa Grant — są to postawy nieuświadomione, i o zrozumienie nieodpowiednich zachowań łatwiej obserwując sytuację z boku. Stąd istota samokontroli. Od standardów, którymi kierują się top menedżerowie i liderzy zespołów, zależy jakość procesów w organizacji. Są one bowiem zawsze oparte na relacjach pracownik — przełożony. Model, do którego każda firma powinna zmierzać, a więc wypracowania kultury uczenia się, wymaga autorefleksji po stronie przywódców, a dalej — liderów zespołów.

5 wskazówek, jak poprawić relacje i postawy

Bob Sutton, profesor Uniwersytetu Stanforda w swojej najnowszej książce (wydanej we wrześniu 2017 „The Asshole Survival Guide: How to Deal with People Who Treat You Like Dirt”), definiuje 5 wskazówek, jak rozwiązywać problem dysfunkcyjnej kultury organizacyjnej, i kieruje je do przywódców i liderów zarządzających zespołami.

Uwaga na infekcję. Patologiczne relacje łatwo się rozprzestrzeniają w obrębie zarządu, działu czy departamentu. Oznacza to, że nawet jeśli źródłem patologii jest jeden z wielu członków zarządu, to bardzo łatwo o nabywanie tych złych postaw przez innych zarządzających. Podobnie dzieje się na niższych szczeblach organizacji, w relacjach poziomych. Wymaga to czujności i budowania w sobie odporności na patologię. Zdrowe relacje wpisane w DNA organizacji dają znacznie większe szanse, aby przezwyciężyć niepożądane zachowania.

Nie zapomnij, kim byłeś. Zyskanie wpływu poprzez awans zwiększa ryzyko, że zmienimy swą postawę na gorszą, w myśl zasady, że każda władza deprawuje. Łatwo zapomnieć o miejscu, w którym było się dawniej, a także dotychczasowych potrzebach i pożądanych standardach. Tymczasem cel nie może uświęcać środków.

Ostrożnie z obowiązkami. Nadmiar zadań sprzyja negatywnym postawom — dotyczy to również tych liderów, którzy są przekonani o twardych i uczciwych regułach, którymi zawsze się kierują. Zbytnie obciążenie obowiązkami łatwo prowadzi do patologii (to przejaw swego rodzaju „osłabienia organizmu” we wrażliwym punkcie, bo decyzyjnym). Badania wskazują, że połowa menedżerów przyznających się do patologicznych zachowań, nawet epizodycznych, potwierdza też, że jest przeciążona spoczywającymi na nich obowiązkami zawodowymi.

Naprawiaj błędy. Autorefleksja zawsze jest dobrym lekarstwem na patologię. Ważne więc, aby przepraszać za swoje zachowania. Przy czym forma odgrywa niebagatelną rolę i przekłada się na dalsze relacje ze współpracownikami. Przyznanie się do winy czy błędu oczyszcza atmosferę i wzmaga czujność, aby im zapobiegać.

Czas na refleksję. Warto zatrzymywać się, aby przeanalizować skutki złych decyzji i zachowań. Projektując jednocześnie najbliższą przyszłość, opierając się na pożądanych rezultatach (myślmy o sytuacji, którą chcemy uzyskać na już, na jutro, na najbliższy czas, a także — jak nasza postawa może sprzyjać tym celom).

***
Kultura organizacyjna jest kluczem do sukcesu biznesowego — dzięki budowaniu przewagi konkurencyjnej. Jej trwałość uzyskamy dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników w doskonalenie procesów. Najlepszym rozwiązaniem jest kultura uczenia się; jej jakość z kolei w ogromnej mierze zależy od postaw przywódców i menedżerów — ich standardów zachowań. Pamiętajmy, że lider swą postawą również ma wpływ na proces, którym kieruje, a także daje przykład innym.